Syy ja seuraus

 

Kellään, joka seuraa aikaansa, ei pitäisi olla vaikeuksia nähdä, että länsimaiden tulevaisuudennäkymät eivät ole kovin ruusuiset.

Kaikilla tasoilla; henkilökohtaisissa moraaleissa ja tavoissa, käyttäytymisessä, yhteiskunnallisella tasolla; suunta on alaspäin.

Näistä asioista lienee yhtä monta mielipidettä kuin on henkilöitä, joten kirjoitankin siinä toivossa, että tavoitan niitä jotka näkevät edes jonkin verran realiteetteja edessämme.

Monet etsivät ratkaisuja, mutta on vaikea iskeä pintaa syvemmälle.

Poliitikot pitäisi olla jo nähty ammattivalehtelijoiksi joita he ovat.

Rahantekijät keskittyvät omaan napaansa, vaikka voivat ehkä pettää itseäänkin erilaisilla selityksillä miten se hyödyttää kaikkia.

Kirkot ja järjestäytyneet uskonnolliset liikkeet ovat päivänselvästi enemmän tai vähemmän hakoteillä.

"Taloutemme" on luotu keskuspankkien tyhjästä luodun velkarahan päälle, ja tuotteet kiskotaan muualla maailmassa tyrannian alla elävien orjien selkänahasta.

Voisi sanoa, että Suomessakin lähes kaikki ovat käytännössä orjia, ja kehdosta lähtien meidät koulutetaan valtion ja pankkien/omistajien/päättäjien harmaiksi työmyyriksi.

Tuntuu siltä, että nykyaikana ihmiselle on vaikeaa edes nähdä, millaista olisi elää vapaana, omalla maalla ja omavaraisesti?

Eikö kenellekään tunnu oudolta, että pitää työskennellä usein vuosikymmeniä saadakseen ostettua asunnon, jota ei edes oikeasti omista (omaisuus- kiinteistö- ym. verot), kun omin käsin omalla maalla voi todistettavasti rakentaa hyvän talon vuodessa tai kahdessa?

Minkä takia ihmisten pahoinvointi vain lisääntyy, ja palvelut heikkenevät, kun samaan aikaan väitetään että talous kasvaa ja kaikki menee hyvin?

On ilmiselvää, että "viralliset totuudet" ja väitteet ovat jyrkässä ristiriidassa todellisuuden kanssa.

Kenelle ja minkä takia raadamme elämämme ja saamme roposia palkaksi?

Vaikka jotkut tuntuvat tyytyvän moiseen valtiososialismin ja/tai pankki/omistajaeliitin (saman kolikon kaksi puolta, sortoa eri vaatteita käyttäen) kahleissa elämiseen, haluaisin uskoa että jotkut näkevät että yhtälö ei toimi, ja että on (pakko olla) olemassa PALJON parempi ratkaisu.

Harva nykypäivänä tuntee Mooseksen Israelille antamia kansallisia lakeja.

Kiitos ateisti-propagandaa levittävän median, sekä vailla mitään todellista ymmärrystä ajelehtivien kirkkojen että fanaatikkojen ja muiden hullujen, koko Raamattu on muuttunut ihmisten mielissä punaiseksi vaatteeksi.

Israel käsitti 12 heimoa, ja nykyinen valtio, joka kutsuu itseään Israeliksi pitää sisällään vain rippeitä kahdesta heimosta (Judah ja Benjamin).

Loput 10 heimoa vaelsivat alueiltaan pois useissa eri vaiheissa, ja asettuivat moniin nykyisiin länsimaihin, poislukien suurin piirtein alueet joissa katolinen kirkko / roomalaiset ovat enemmistönä.

Tämä näkyy ko. maiden kulttuurin ja arvojen perustumiselle Mooseksen lakeihin sekä myöhemmin Jeesuksen oppeihin.

Kirkot etunenässä kuitenkin levittävät valhetta, että Mooseksen lait on kumottu - väite suorassa ristiriidassa Jeesuksen itsensä sanoihin, että pilkku tai pistekään ei muutu niinkauan kuin taivaat väistyvät, ja että hän ei tullut kumoamaan lakia, vaan täyttämään sitä; Hän täytti kansallisen uhritarpeen pelastaakseen kansan, joka jo tuolloin rikkoi lakia, kuolemalta.

Seuraavat piirteet kansallisista laeista iskevät suoraan monien ongelmiemme juureen, korjaten ne: -

- Joka 50. vuosi perheille palautetaan / jaetaan uudelleen maat, siten että jokainen saa tasavertaisen mahdollisuuden kehittää maata ja itseään.

- Joka 7. vuosi kaikki velat annetaan anteeksi.

- Omalta kansalta ei saa periä korkoa.

Pelkästään nuo muutamat avainasiat pysäyttävät sen oravanpyörän, jossa pankit ja ison rahan omistajat pitävät muita jatkuvassa velassa ja todelliset vuosikorot yli 20% yhdessä murskaavien verojen kanssa pakottavat tekemään lähes loputtomasti työtä - kenen hyväksi?

Jokainen saa lain mukaan oman maa-alueensa, jolla voi tuottaa oman ruokansa, vapaana velvoitteista muita kohtaan. Vaikka nykyisin ei välttämättä ole mahdollisuutta jakaa aivan jokaiselle omaa maata, ratkaisu löytyy ja riippuu vain tahdosta - hyvästä tahdosta.

Saatavan vapaa-ajan puitteissa vain mielikuvitus ja halu on rajana, kuinka paljon haluaa, muiden kanssa tai yksin, kehittää uusia ratkaisuja ja tuotteita, ja auttaa sekä muita että itseään.

Monet näinä päivinä ovat niin joko uran tai velan kahleissa, tai muun viihteen ja urheilun pauloissa, että eivät löydä aikaa ja energiaa edes pitääkseen itseään ajantasalla, mitä maailmalla oikeasti tapahtuu.

YHWH, Abrahamin, Mooseksen; koko Raamatun Jumala; vapaasti suomennettuna "Minä Olen", lupasi että jos noudatamme Hänen lakejaan, niittäisimme kaikkea hyvää ja meillä ei olisi pulaa mistään.

Jos emme noudattaisi lakeja, tulisi kasvavassa määrin kaikkia mahdollisia ongelmia, ja Hän tulee tuomaan muut maat kimppuumme.

Tämän voi nähdä omin silmin, kun Venäjä, Kiina ja muut punaiset maat kalistelevat jo miekkojaan ja tuntuvat vain odottavan oikeaa hetkeä.

Moni voi väittää, että ei mitään sotaa tule, ja jotkut myös kuvittelevat saavansa turvaa NATO: sta tai YK: sta.

NATO ja YK ovat täysin voimattomia ja ovat korruptoituneet ytimiään myöten, ja missään suuressa konfliktissa on jälleen kerran turha toivoa, että Suomi saisi muuta apua kuin kenties lämmintä ja lohduttavaa sähköpostia muilta mailta, jotka koittavat pelastaa oman nahkansa.

YHWH / Jumala sanoi myös, että tulee viimeisinä päivinä vetämään Venäjän ja sen kumppanit koko Israelia (kaikki heimot, mukaanlukien ei-roomalaiset länsimaat) vastaan nälän avulla.

Jos käännöstä moraaleissa ja lakien noudattamista ei tapahdu, edessä on häviö ja maiden tuho, minkä voi nähdä päivä päivältä tulevan lähemmäksi (ne joilla on sielun silmät auki nähköön).

Näyttää vahvasti siltä, että juurikaan kenelläkään ei tunnu olevan mitään halua tai intressiä edes tutustua Mooseksen lakeihin, ja palata niihin, ja etsiä muita jotka haluavat palata niihin.

Täten ei tarvitse edes ihmetellä, että Raamatussa on myös useaan otteeseen mainittu, miten pieni osa ihmisistä tulee selviämään (laaja on tie kadotukseen ja kapea pelastukseen).

Lähi-Idän sodan seuraava laajeneminen tulee tuhoamaan saasteineen (ydin-?) kolmasosan maapallon väestöstä.

Pahana esteenä ja kynnyksenä palaamiseen oikeisiin ja vapauden, terveyden ja tasa-arvon kaikille takaaviin lakeihin on fanaatikkojen ja muiden vääristelijöiden täysin väärät tulkinnat siitä, millaiset oikeat Jumalan lait ovat. Hulluuttä suustaan päästelevät murhaajat ja sekopäät saavat kohtuuttomasti huomiota ja palstatilaa. Mediassa keskitytään fanaatikkoihin ja siten kaikkien ajatusmaailmaan iskostuu murheellisen helposti luonnollinen hylkimisreaktio millekään viittaukselle Jumalan lakeihin.

Jos näkee yhteiskuntamme rakenteelliset ongelmat ja alkaa etsiä ratkaisuja, löytää historiantutkimisen kautta että ihmisten "opit" eivät toimi, ja muinaiselle Israelille annetut lait osoittautuvat niitä tutkivalle täydellisiksi, taaten parhaan mahdollisen yksilöiden ja kansan hyvinvoinnin.

( categories: )