Tro aldrig på någonting som skrivs om al-Qaida

av Jan Guillou

http://www.aftonbladet.se/vss/nyheter/story/0,2789,874233,00.html

De brittiska myndigheterna har trappat upp sina hotelser mot den egna befolkningen. Och journalisterna världen över hjälper gladeligen till. Brittiska medborgare ska övertygas om att de aldrig går säkra, Usama bin Ladin kan närsomhelst komma och ta dem.
  Senast nu fick vi veta att 24 brittiska terrorister gripits just innan de skulle genomföra en hel serie flygplanssprängningar med intressanta flaskbomber. Ett ungt par utpekades med namn och bild som särskilt ondsinta, eftersom de tänkte använda sitt barns nappflaska.
  
  Som ett indirekt bevis för att allt detta var sant befallde brittiska myndigheter ett par dagars kaos på Londons flygplatser och förbjöd handbagage på vissa flygningar, särskilt långa flygningar där behovet av handbagage är störst.
  Genom sådana åtgärder ska allmänheten övertygas om att de fruktansvärda hoten är sanna, men att myndigheterna ingripit i sista stund. Ty, måste ju alla fråga sig, varför skulle man ställa till detta helvete för flygpassagerarna om det inte var allvar?
  Och ovanpå detta hoppar förstås allsköns "terroristexperter" fram och intygar att allt som myndigheter och medlöpande journalister hittat på är sant. Sådana allvetande siare har vi ju en del på hemmaplan i Sverige, men roligaste expertbevis på att det var Usama bin Ladin som låg bakom den fruktansvärda attack som inte inträffade publicerades pinsamt nog i Aftonbladet: "Om den går som en anka, pratar som en anka och ser ut som en anka - då finns chansen att det också är en anka."
  Experten menade dock inte en tidningsanka. Han menade al-Qaida.
  
  Man måste nog se på denna ankbevisning med stor skepsis. Om de brittiska myndigheterna gripit terrorister i incheckningsköerna på Heathrow, med nappflaskor och allt, så hade jag varit benägen att tro på historien.
  Men ett par dagar efter den stora händelsen meddelades att brittisk hemlig polis hade gjort razzia hos 42 misstänkta (det vill säga muslimska) familjer, gripit 24 personer och beslagtagit två pistoler. Ingenting om sprängmedel.
  Men två pistoler skulle sannolikt bli det ungefärliga resultatet om polisen i Stockholm gjorde razzia och husrannsakan hos 42 familjer i Rinkeby likaväl som på Östermalm. Och om man just gripit 24 terrorister med lömska bombflaskplaner, varför skulle helvetet då bryta ut på flygplatserna? Inte skulle väl de misstänkta som av en eller annan anledning slunkit ut ur nätet komma på idén att nu var det dags att omedelbart ta sig ut till flygplatsen?
  Det luktar skunk om hela historien. Och för bara två månader sedan gjorde de brittiska myndigheterna en liknande razzia, varvid man sköt en person till döds, utan att någon förbrytare kunde infångas. Hur mycket än "terroristexperterna" i medierna höll sig framme och intygade ditt och datt om al-Qaida.
  För framför allt brittiska och amerikanska myndigheter är det av stor betydelse att övertyga allmänheten om att man är framgångsrik i kriget mot terrorismen. Och att kriget är en absolut nödvändighet. Därav kommer denna vitglödgade
  iver att hela tiden hota de egna medborgarna.

  
  För medier är hotelserna snarare kommersiellt än politiskt betydelsefulla. Betänk att allt som stod i svenska tidningar skrevs av reportrar som inte hade en aning om vad som var sant - de hade ju bara i all hast skrivit av vad brittiska journalister hittat på. Men hotelser är säljande och lättare att fabricera - med kartor och sprängtecken och hela faderullan - än exempelvis undersökande journalistik. Och medborgarna kläms mellan myndigheternas politiska vilja att hota med Usama och mediernas kommersiella vilja att hota med Usama.
  Det politiska resultatet blir dock förskräckande. Thomas Bodström får nu nya bevis för nödvändigheten av att ytterligare inskränka den svenska demokratin för att rädda den. Eller, som han brukar säga, för att rädda liv.
  
  Också detta är en del av det världsomspännande elände som George W Bush utnämnde till kriget mot terrorismen.
  Kriget utspelas inte bara på de olika slagfälten utan också på vår hemmaplan där vi ska skrämmas till underkastelse och övertygelse om underkastelsens nödvändighet.
  Tro aldrig på någonting som skrivs om al-Qaida. Någon sådan internationell
  terroristorganisation existerar inte - då hade den varit sprängd för länge sedan.
  Tro aldrig på tidningsartiklar som innehåller orden "kopplingar" eller Usama bin Ladin.
  Tro aldrig på tvärsäkra förutsägelser av "terroristexperter" - de vet lika lite som ni själva. Men de hittar på - Usama lär ju aldrig dementera.

  Tvivel och sund skepsis är just nu enda fungerande självförsvar.
( categories: )