Kriget mot terrorismen är ett bedrägeri

The following is an article in swedish concerning 9/11 which appeared in the public section of the Finnish newspaper Hufvudstadsbladet.

av Mikael Böök

http://blogi.kaapeli.fi/book/49 (samt HBL insändare 30.07.06)

Precisionsbombningen av FN-basen i Khiam var inget "grovt, tragiskt misstag" (Björn Månsson, Hbl 27.7.07). utan en signal från Israels regering att man inte vill se någon ytterligare militär FN-insats i Libanon. I stället önskar Israels regering att NATO-trupper ska installera sig där.

Häri får Israels regering stöd av sin bundsförvant på andra sidan Atlanten. Men USA önskar att andra ska sköta NATO-uppdraget i Libanon, precis som man vill dra in sina militära allierade i Afghanistan.

Bushadministrationen och Olmerts regering ämnar slå ut de nuvarande regimerna i Syrien och Iran och ersätta dem med regeringar som deltar i "kriget mot terrorismen". Detta är vad Condoleezza Rice avser med förutsättningar för en bestående fred i Mellanöstern. En NATO-styrka i Libanon antas hjälpa USA att uppnå sina globala (och Israel sina regionala) mål.

Men jag tror att en första förutsättning för fred är att vi avblåser "kriget mot terrorismen". Detta "krig" måste äntligen avslöjas för vad det är nämligen ett bedrägeri. Jag lånar denna definition av Storbritanniens fd miljöminister Michael Meacher (The Guardian 6.9.2003).

I likhet med många andra anser Meacher, att "kriget mot terrorismen" var planerat på förhand och att det som hände före, under och efter 11 sept 2001 ingick i planen. Bushadministrationen lyfte inte ett finger för att förhindra skräckdåden. I vilken mån bidrog den själv till att att genomföra dem?

Innan denna fråga kan besvaras gäller det emellertid att utreda vad som egentligen hände 11.9.2001.

Den officiella versionen kodifierades senaste år i "The 9/11 Commission Report" och NIST: s rapporter om orsakerna till att WTC1 och WTC2 kollapsade (se www.nist.gov).

Men därefter har kritikerna av den officiella versionen bara ökat i antal. Bland dessa kritiker framstår David Ray Griffin som en av de främsta forskarna och tänkarna. Låt oss få läsa ärliga recensioner av Griffins böcker och uppsatser om 9/11 i dagstidningarna.

Enligt Steven E. Jones kan inte enbart flygplanskrascherna och bränderna förklara att WTC-byggnaderna kollapsade med hastigheter nära det fria fallets. Han anser att WTC-tornen sannolikt demolerades med termit. Hans åsikt delas av flera andra naturvetenskapsmän och ingenjörer. Dessa bygger inte sin uppfattning på politiska eller religiösa övertygelser utan på naturlagar och empiriska fakta.

Ifall de har rätt var Bushadministrationen antagligen inblandad i attentaten.

Utom WTC1 och WTC2 kollapsade också ett tredje torn, dvs WTC7, som inte rammades av något flygplan. Innan denna stålskyskrapa med sina 48 våningar dalade rakt ned på marken observerade man endast obetydliga bränder i den.

Myndigheterna i USA har haft fem år på sig att förklara WTC7: s plötsliga utplåning men det har de ännu inte gjort. 9/11-kommisionen förbigick WTC7 med tystnad och NIST har inte avgett någon rapport därom.

Jag tror mig inte veta hur allt detta hänger ihop. Vill ändå mana Björn Månsson och andra journalister till eftertanke innan ni skriver: "metoden är dock alltför grov för att förklaringen skulle kunna vara tänkbar" och annat i den stilen. Har ni läst den kända boken om Fursten? Tror ni att supermaktens regering ryggar tillbaka för moraliska hänsyn? Våga först och främst tänka "det otänkbara". Det är nämligen just det som håller på att ske.