vaken.se

                    _____
        ____ _____ ________ /  /_______________ _________
        /  \/  /_\___  \/  // _________  \/  _  \
       /\  /     _/     _  \/   /_____/  //  /\
       \ \_______/\_________/\___//____/\_______________//____/ /
        )/_______\/_________\/___:_____\/______________/ \____\(
        ..vaken.se....håller.ett.öga.på.den.globala.makteliten..


Här på vaken.se varken tror eller påstår vi att materialet är 100% korrekt och utan fel. Tvärtom är vi ganska säkra på att det finns större och mindre brister i delar av materialet. Det som vi vill åstadkomma är att sprida en uppfattning som annars blir utesluten ur media pga dess obekväma art. Det som du bör tänka på som läsare är att ingenting är absolut sant eller absolut falskt. Det enda sättet att öka din förståelse för andra och bredda dina perspektiv är att läsa utan att på förhand döma innehållet. Att hålla fast på sina idéer och inte ge utrymme för nya synsätt är ett säkert tecken på stagnation och intellektuellt förfall. Så ge dig in i djungeln av annorlunda synsätt och öka din förståelse.

( categories: )