WWF: Luonnonvarojen ylikulutus jatkuu

http://www.helsinginsanomat.fi/tuoreet/artikkeli/1076154296806

Maapallon luonnonvarojen kulutus ylittää edelleen reippaasti luonnon uusiutumiskyvyn, Maailman luonnonsäätiö WWF kertoo torstaina julkaistussa Living Planet -raportissaan. Sen mukaan myös luonnon köyhtyminen jatkuu.
WWF mittaa säännöllisesti lähes 150 maan tietojen perusteella ihmiskunnan ekologista jalanjälkeä. Se kuvaa ihmisen kuluttamien uusiutuvien luonnonvarojen määrää suhteessa niiden uusiutumiskykyyn.

Ihmiskunnan ekologinen jalanjälki oli vuonna 2001 vähintään 20 prosenttia suurempi kuin maapallon biologinen tuotantokyky. Ylitys johtaa WWF:n mukaan maapallon luonnonvarojen asteittaiseen vähenemiseen.

Suomalaisten ekologinen jalanjälki on maailman suurimpia, mikä johtuu pääasiassa puuvarojen ja energian runsaasta käytöstä. Suomalaisten keskimääräinen jalanjälki on lähes neljä kertaa niin suuri kuin maapallon uusiutumiskyky henkilöä kohden.

STT–HS

( categories: )