Frimurare Företeckning, Finland 1937.

A scan of a booklet from 1937 containing names of swedish-finnish freemasons (in Finland)
OCR-version not yet available.FRIMURARE-FÖRETECKNINGOMFATTANDE DE SVENSKSPRÅKIGA LOGERNA
I FINLAND SAMT ENSKILDA PERSONER
DIREKT UNDERLYDANDE RIKSVENSKA LOGER

-------------

FÖRLAG:

"FÖR FRIHET OCH RÄTT" - HELSINGFORS 1937version 0.1 av 100777.com

Klicka på bilderna för en större och skarpare .tiff bild.
OCR (text)-version & PDF/DOC; snart.
Frimurare-Forteckning
Frimurare-Forteckning
Frimurare-Forteckning
Frimurare-Forteckning
Frimurare-Forteckning
Frimurare-Forteckning
Frimurare-Forteckning
Frimurare-Forteckning
Frimurare-Forteckning
Frimurare-Forteckning
Frimurare-Forteckning
Frimurare-Forteckning
Frimurare-Forteckning
Frimurare-Forteckning
Frimurare-Forteckning
Frimurare-Forteckning
Frimurare-Forteckning
Frimurare-Forteckning
Frimurare-Forteckning
Frimurare-Forteckning
images/1/
Frimurare-Forteckning
Frimurare-Forteckning