Scott Bennett discusses "Shell Game" and the Military Defense Contractor Corruptions

Printer-friendly versionPrinter-friendly versionAugust 2015: Scott Bennett, former Army Psychological Warfare Analyst and Defense Contractor and form Bush Administration official, discusses ongoing military-intelligence challenges and the Swiss Banks funding terrorism and cover up by Congress.

( categories: )

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.
cybe's picture

Kulttuurien sotkemisen alkulähteillä ja Suomen kadonnut sisu

Scott Bennett on yksi monista USA:n armeijan, tiedustelupalveluiden ja yksityisten sotafirmojen palveluksessa olleista, jotka ovat olleet ns. puhaltamassa peliä poikki. Hän kertoo kuinka terroristeja rahoitetaan mm. Sveitsin pankkien kautta ja miten USA:n hallinnossa näitä linkkejä on pidetty salassa.

Terrorismia rahoittavat isot firmat ja toimijat joihin eivät poliitikot uskalla koskea. Esimerkiksi EU:n nykyinen komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker oli tietoinen Luxemburgin pääministerinä maan tiedustelupalvelun suorittaneen terrori-iskuja eikä tehnyt asialle mitään.

Scott Bennett toimi armeijan psykologisten operaatioiden upseerina ja hänellä oli korkean tason pääsy turvaluokiteltuihin materiaaleihin.

Hän pyrki paljastamaan asioita USA:n hallinnon korkeimmille toimijoille, mutta kukaan heistä ei ole tehnyt asioille mitään.

Jos Olli Immosella ja kavereilla olisi kiinnostusta lopettaa kulttuurien sotkeminen ja tuhoaminen, he nostaisivat näitä asioita esille eduskunnassa.

Riittääkö rohkeus?

Lue koko artikkeli:-

http://kaarle.puheenvuoro.uusisuomi.fi/201731-kulttuurien-sotkemisen-alkulahteilla

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly. If you have a Gravatar account associated with the e-mail address you provide, it will be used to display your avatar.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
15 + 2 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.
Syndicate content